Ulus Baker - Kibris Uzerine

posted by karakafa on 08-19 -2007

Ulus Baker’le Kibris’in siyasi tarihi uzerine 19 Agustos 2003 tarihinde Aras Ozgun tarafindan yapilmis bir video soylesisi.

download the QuickTime file (32:19 mins., 126 MB)


::