Ulus Baker Semineri

posted by on 06-12 -2007

27 Nisan 2007 tarihinde NIHAnkara’da (Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü) Ulus Baker’in ‘Visual Thinking’ başlığı ile verdiği seminerin tamamı.

download the QuickTime file (120:19 mins., 509 MB)


::